DĚKUJEME VŠEM NAŠIM KLIENTŮM ZA SPOLUPRÁCI
S účinností od 31.5.2016 od 17:00 hod společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. pozastavuje poskytování úvěrových produktů.

Právní norma:

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 185435

Korespondenční adresa:

Příčná 1892/4,
110 00 Praha 1, Nové Město

datová schránka:

3mf6pub

e-mailová adresa:

office@kouzelnapujcka.cz

Bankovní spojení Kouzelné půjčky:

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 248320526
kód banky: 0300
variabilní symbol = rodné číslo klienta

Důsledky nesplácení půjčky

Jsme si vědomi toho, že se každý z nás může dostat vlivem negativních situací do problémů se splácením půjčky. V tomto případě doporučujeme, abyste nás obratem kontaktovali a domluvili se na individuálním způsobu uhrazení Vašich závazků. Jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8:30 do 17:30 na e-mailu office@kouzelnapujcka.cz.

Individuální splátkový kalendář

V případě, že nejste schopni dodržet termín splatnosti půjčky ani po prodloužení splatnosti půjčky, je možné s námi dohodnout individuální splátkový kalendář. Splátkový kalendář Vám nijak nenavýší Vaši dlužnou pohledávku, výrazně Vám však sníží Váš osobní scoring (úvěrový rating).

V případě, že nedodržíte dohodnutý termín splatnosti půjčky, bude společnost KOUZELNÁ PŮJČKA postupovat dle platných zákonů České republiky, tj. pohledávka bude vymáhána soudní cestou prostřednictvím obecních soudů. Vaše dlužná pohledávka se pak navýší o soudní poplatky, případně poplatky exekutora.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Informace ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy o půjčce

Název: Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
Sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, PSČ 110 00
+420 257 042 070
www.finarbitr.cz
arbitr@finarbitr.cz

Informace ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

Platforma pro řešení spotřebitelských sporů online

http://ec.europa.eu/consumers/odr/